Door: Carolien de Rooi

In dit artikel duiken we dieper in op een groeiende ontwikkeling binnen prestatiemanagement: scorecards. Terwijl traditionele functieprofielen steeds verder achterhaald raken in het snel veranderende bedrijfsleven, bieden scorecards een innovatieve benadering om werknemers te beoordelen op basis van concrete resultaten en meetbare doelstellingen. Laten we ontdekken wat werken met scorecards jouw organisatie kan brengen.

Eerst wat historie. De ontwikkeling van scorecards kan worden toegeschreven aan verschillende auteurs en organisaties. De eerste bekende toepassingen van scorecards was het Balanced Scorecard-concept, ontwikkeld door Robert Kaplan en David Norton in de jaren negentig. Het idee achter de Balanced Scorecard was om prestaties te meten aan de hand van verschillende perspectieven, waaronder financiën, klanten, interne processen en leren en groei.

Wij zijn vooral geïnspireerd door Verne Hardish die o.a. het boek Scaling Up schreef. Hij gebruikt scorecards als belangrijk hulpmiddel van zijn methode voor strategische groei. Wat zijn dan de de voordelen van het werken met scorecards?

De kracht van focus

Door het definiëren van specifieke doelen en KPI’s concentreer je je op de meest cruciale aspecten van jouw organisatie. Het aanbrengen van focus is een essentieel aspect van het bereiken van succes en het vervullen van doelen. Wanneer je je aandacht, energie en middelen op een specifiek doel richt, kun je je volledige potentieel benutten en betere resultaten behalen. Je kunt afleidingen vermijden die je kunnen afremmen. Daarnaast vergroot het je productiviteit. Je kunt meer doen in minder tijd.

Het tijdperk van meetbare doelen en resultaten

Functieprofielen richten zich voornamelijk op de taken en verantwoordelijkheden van werknemers. Het gaat dan meer om het gewenste gedrag. In de huidige dynamische wereld is het essentieel om verder te gaan dan algemene beschrijvingen. Scorecards bieden de mogelijkheid om meetbare doelen te stellen die perfect aansluiten op de overkoepelende bedrijfsdoelstellingen. Door concrete doelen te definiëren, kunnen werknemers hun prestaties beter begrijpen, ze binnen de context van het bedrijf plaatsen en doelgerichter werken.

Een van de meest verfrissende aspecten van scorecards is de verschuiving van de nadruk op inspanningen naar meetbare resultaten. In plaats van te beoordelen hoe goed een werknemer bepaalde taken uitvoert, meet een scorecard de daadwerkelijke resultaten die worden behaald. Dit creëert een cultuur van verantwoordelijkheid en productiviteit, aangezien werknemers zich bewust worden van de meetbare resultaten die ze moeten behalen.

Wendbaarheid en flexibiliteit

Functieprofielen zijn vaak statisch en kunnen niet snel genoeg inspelen op veranderingen binnen een organisatie. Scorecards bieden deze nodige flexibiliteit wel. Ze kunnen regelmatig worden herzien en bijgewerkt om aan te sluiten bij de veranderende behoeften en prioriteiten van een organisatie. Dit stelt werknemers in staat om zich aan te passen aan nieuwe uitdagingen en doelen, waardoor ze succesvol kunnen zijn in een snel veranderende omgeving.

Ownership

De scorecards zorgen voor accountability op individueel niveau. In een vast ritme evalueren bevordert een cultuur van prestatiegericht zijn en verantwoordelijkheid.

Door het cascaderen van doelen op alle niveaus van een organisatie met behulp van scorecards maak je iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen stuk. Door het verbinden van bedrijfsdoelstellingen met afdelings- en individuele doelen, kunnen scorecards dienen als een hulpmiddel voor het creëren van alignment en het stimuleren van samenwerking binnen een organisatie. Het zorgt ervoor dat iedereen gericht is op het bereiken van gemeenschappelijke doelen en bijdragen aan het overkoepelende succes.

Een duwtje in de rug voor persoonlijke groei en ontwikkeling

Scorecards moedigen niet alleen de groei en ontwikkeling van de organisatie aan, maar ook de persoonlijke groei van werknemers. Door meetbare doelen te stellen en resultaten te meten, kunnen werknemers hun sterke punten identificeren en zich richten op gebieden die verbetering behoeven. Dit voortdurende groeiproces draagt bij aan de motivatie en betrokkenheid van werknemers. Het wordt strategisch nog sterker als je deze persoonlijke groeidoelstelling koppelt aan de waarden van de organisatie. Zo leg je ook een link naar de werknemer en de cultuur van een bedrijf. Een belangrijke kernwaarde van Coolblue flexibel – durven veranderen vormt zo een prachtig haakje om persoonlijke groei aan op te hangen. Je creëert hiermee meteen meer diepgang en betekenis door deze koppeling.

En hoe zit dat dan met OKR’s en OGSM’s

In de wereld van prestatiemanagement zijn er uiteraard nog meer populaire methodes zoals OKR’s en OGSM. We krijgen regelmatig de vraag welke methode het beste werkt. Laten we vooropstellen dat iedere methode waardevol is.

OKR’s (Objectives and Key Results) zijn gericht op ambitieuze doelen en meetbare resultaten, een methode o.a. groot geworden door Google. OKR’s bevorderen een cultuur van transparantie, focus en snelle aanpassing aan veranderende omstandigheden. Ze stimuleren het stellen van ambitieuze doelen en creëren een omgeving waarin medewerkers worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. De theorie en implementatie van OKR’s is nog best een lastige en vergt het kunnen denken op een bepaald abstractieniveau. Hierdoor is deze methode niet voor iedere organisatie praktisch toepasbaar.

OGSM (Objectives, Goals, Strategies, Measures) is een strategisch planningsframework dat zich richt op het definiëren van doelstellingen, doelen, strategieën en maatregelen en maakt de vertaling van visie naar concrete acties mogelijk. Een methode die prima werkt voor het uitvoeren bedrijfsstrategie, maar waar de factor mens ver te zoeken is en voor een gemiddelde medewerker een ver van zijn of haar bed show.

Dat wij fan zijn van scorecards is inmiddels wel duidelijk. Dat komt met name doordat scorecards de nadruk leggen op het meten en evalueren van resultaten en tegelijkertijd ruimte bieden voor persoonlijke invulling en groei van de medewerkers. Dat is waarom scorecards ook zo goed bij ons passen. Ons credo is namelijk: it’s all about people. En het is precies dat waarbij de scorecards je helpen ten opzichte van de andere methodes. Ze zijn praktisch, voor iedereen te begrijpen en stellen je in staat om flexibel en wendbaar te zijn.

Ook werken met scorecards?

Wil je meer weten over werken met scorecards? The Purple People helpt organisaties met het opzetten en implementeren van de scorecard methodiek. Neem contact op met Danne of Carolien. We sparren graag met je!