PCI Nederland is de afgelopen jaren ontzettend snel gegroeid. Een stevige groei en diverse overnames zorgen ook voor een dynamische en uitdagende organisatie. Om te komen tot één cultuur waarin medewerkers en new hires weten hoe ze een optimale bijdrage kunnen leveren voor zichzelf én PCI en haar klanten, heeft The Purple People een cultuurprogramma gedefinieerd en uitgerold.

Vanuit een stevig strategisch fundament is The Purple People een cultuurprogramma gaan bouwen en uitrollen. Dit deden we door alle lagen van de organisatie en zo laagdrempelig mogelijk, zodat iedereen zich betrokken voelt en onderdeel van de verandering.

Cultuur blijft een immers ongrijpbaar onderwerp. Juist het onuitgesprokene, de ongeschreven regels, de mythes en de rituelen bepalen de cultuur.  Aan ons de taak om dit allemaal naar boven te krijgen, bespreekbaar te maken en een plan richting een nieuwe cultuur te vormen en uit te voeren.

1. Een helder vizier

We zijn gestart met het directieteam zodat dit team gelijkgestemd was over de missie, de visie, het doel en de strategie. Daarnaast was een essentieel onderdeel met de directie onderzoeken welke al dan niet gedeelde positieve en negatieve waarden en belemmerende overtuigingen in dit team besloten lagen. Dit naar boven halen gaf veel inzichten en een goed startpunt voor de in te zetten verandering.

2. Huidige cultuur in beeld

Met een projectteam met mensen uit alle onderdelen en lagen van de organisatie zijn we aan de slag gegaan met workshops. Deze groep, de cultuurdragers, heeft uitgebreid onderzocht welke dingen goed gaan, wat pijn doet, wat men over elkaar dacht en waar behoefte aan is. Een van de belangrijkste inzichten is dat men het graag samen wil doen, maar dat men elkaar nog niet altijd kent en weet te vinden. Niet zo gek als je meerdere bedrijven samenvoegt met verschillende locaties.

3. Betekenis geven

Met elkaar zijn nieuwe gedeelde waarden gecreëerd en is er een heldere omschrijving van de nieuwe gewenste cultuur neergezet. Dit in combinatie met een inspirerend manifesto vormde de basis van de verandering.
Vol inspiratie is het projectteam aan de slag gegaan met het genereren van nieuwe ideeën voor alle fases van de cultuurjourney. Denk hierbij aan een kick-off campagne, een gezamenlijk intranet en een nieuw onboarding programma voor nieuwe collega’s.

4. Focus aanbrengen

De ideeën waar we mee aan de slag gingen, zijn vervolgens in een concrete roadmap gezet waar het projectteam mee aan de slag is gegaan.

5. Doen en aanspreken

Door een interne kick-off voor het hele bedrijf en deep dive sessies met alle medewerkers hebben we de veranderingen laten leven in het bedrijf.  Er was aandacht voor iedereen en door het doen van de deep dive sessies voelde iedereen zich gezien en gehoord. Een belangrijke stap richting de gewenste cultuurverandering.

Lange termijn

Een cultuur verander je niet van vandaag op morgen. Gemiddeld duurt een cultuurverandering drie jaar, dus aandacht en optimalisaties zijn aan de orde van de dag. Met een gedegen basis, een heldere richting en veel vertrouwen staat cultuur nog steeds hoog op de agenda in de organisatie en wordt door het projectteam nog steeds gewerkt aan alle veranderingen.