In het voorjaar van 2023 heeft KNVB The Purple People gevraagd om te helpen met  het vormgeven van een gedegen toekomstvisie op het digitale aanbod van KNVB aan amateur voetballend Nederland. Digitaliseren is een belangrijk spelprincipe

in het strategisch plan van KNVB, maar er was nog onvoldoende fundament en de ambitie is nog niet helemaal scherp.

“Purple People heeft ons in een complexe organisatie uitdaging geholpen onze digitale spelprincipes handen, en vooral voeten te

gegeven.” – Arjan Dijk

Als eerste stap heeft The Purple People met een aantal interne interviews met belangrijke stakeholders inzicht verkregen in de huidige situatie en de uitdaging. Op deze manier werd tevens intern draagvlak gecreëerd en werden de uitdagingen, kansen kaders helder.

Vervolgens zijn we in een aantal visieworkshops, gebaseerd op de Google Design Sprint methodiek, met een samengesteld multidisciplinair project team aan de slag gegaan met het vormgeven van de nieuwe visie.

Tijdens vier workshops heeft The Purple People met het team gewerkt aan de volgende zaken:

 • Het concretiseren van de probleemstelling (begin with the end in mind)
 • Lange termijn doelstelling formuleren
 • Verzamelen van alle uitdagingen, kansen en de How Might We’s (de belangrijkste vragen die aan het eind van het project beantwoord moeten zijn)
 • Het speelveld en de doelgroep in kaart gebracht
 • Strategische pijlers bepaald
 • Brainstormen, ideeën bedenken, keuzes maken en convergeren tot één visie
 • Lighting demo’s (inspiratie vanuit het team)
 • Formuleren van de digitale visie
 • Bestaand en gewenst aanbod en functionaliteiten in kaart gebracht
 • Een aantal proposities ontwikkeld
 • Opzet voor een digitaal ecosysteem neergezet
 • Diverse scenario’s uitgewerkt

De laatste stap bestond uit het uitwerken van een visiepresentatie met alle input vanuit de workshops inclusief een aantal aanbevelingen vanuit The Purple People. Deze presentatie werd gepresenteerd aan de stakeholders/directie en vormt de basis voor toekomst.