Met 4000 planten in het assortiment is Bakker.com de grootste online groenaanbieder in Europa. Globitas (toenmalig eigenaar van en investeerder in Bakker.com) en The Purple People hebben samen de digitale transitie opgezet en uitgerold.

  • The Purple People heeft een nieuwe organisatie geschetst die zowel schaalbaar als lean is.
  • The Purple People heeft gedurende een jaar de regie gevoerd in de benodigde verandering in structuur en processen om toekomstbestendig te zijn.
  • Er zijn zes nieuwe professionals geplaatst in het eerste half jaar. De periode daarna nog eens vier.

Een gesprek over deze samenwerking met Arthur Clement, co-founder van Globitas, een ondernemende investeerder die graag zijn schouders zet onder bedrijven en markten die vastzitten. “Laat mensen doen waar ze goed in zijn.”

Wie is Globitas?

Arthur van Bakker.com voor The Purple People“Samen met ondernemer en investeerder Martijn van Scherpenzeel heb ik Globitas opgericht. We zijn een organisatie met een pragmatische investeringsaanpak en laten onze toegevoegde waarde zien in sectoren die achterblijven op het gebied van innovatie. Zo hebben we in 2018 een doorstart voor Bakker.com kunnen realiseren, een voormalig internationaal postorderbedrijf in groenproducten met een omzet van meer dan 160 miljoen. Nu is het een e-commerce platform geworden, klaar voor de toekomst. Ook hebben we Casa van de familie Blokker overgenomen, net als Hego, Profeq, Rockmart en het marketingbureau MMMatter met 4 onderliggende bedrijven zoals MPG, Social.INC, Gicom en Social Club.”

Waar sta jij voor?

“Met Globitas doen we het net even anders. We zijn eigenwijs en kijken net iets anders naar businessmodellen dan een financial hier naar zou kijken. Dat betekent dat we niet alleen naar de kostenkant kijken, maar vooral naar de groei die we in de topline kunnen creëren: hoe kunnen we met een nieuw businessmodel een bedrijf andere inzichten geven? Vaak zijn dit bedrijven die nog volop kunnen innoveren, zoals een Bakker.com. Samen met The Purple People hebben we daar een hele digitale transitie uitgevoerd: van organisatieschets tot het vormgeven en invullen van de personele roadmap.”

Hoe belangrijk zijn de juiste people?

“Als wij investeringen doen, doen we dat altijd met co-investeerders. Waarom? Omdat zij toegevoegde waarde hebben bij de deal op het gebied van inzichten, expertise en ervaring. We weten veel, maar lang niet alles. Vervolgens teamen we up met het management. Wat wij willen weten is: wat moeten wij als mede-eigenaren doen om een omgeving te creëren waarin jullie kunnen excelleren? Het is heel belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan.”

Hoe doe je dat?

“Ik geloof dat een bedrijf aansturen hetzelfde werkt als kinderen opvoeden: je moet helder en duidelijk zijn in wat je wilt, daardoor word je voorspelbaar en doordat je voorspelbaar bent, ontstaat er vertrouwen en veiligheid. Bij een overname maken we een duidelijke route en strategie. De directie krijgt vervolgens de ruimte om in te vullen, binnen die kaders. Maar nog voordat je daar komt, moet er vertrouwen zijn. Dat betekent dat ik veel tijd besteed aan gesprekken met CEO’s om hen te leren kennen. Dat is de basis van elke samenwerking. Je moet interesse in elkaar hebben, elkaar willen horen.”

It’s all about people?

“Absoluut. It’s all about people. We leven in een wereld met technologie, we proberen alles maar efficiënter te maken. Maar de mens bepaalt uiteindelijk waarom het ene bedrijf in een flow terecht komt en de ander niet. Daarom is het zo belangrijk om mensen te laten doen waar ze goed in zijn. Wij doen de voorzet, aan de organisatie is het de taak om een omgeving te creëren waarin de medewerkers kunnen excelleren. Ik geloof heel erg in een high trust, low tolerance omgeving: zet mensen in hun kracht, maar streef tegelijkertijd ook doelen na. Kunnen die mensen niet aan die doelen voldoen? Dan is het niet de beste match. Dat is duidelijk leiderschap en daarmee boek je vooruitgang.”